ഭുജംഗയ്യന്റെ ദശാവതാരങ്ങള്‍

പുസ്തക പരിചയം

ഇന്നലെ രാത്രി മൂന്നു മണി വരെ ഇരുന്നു വായിച്ചു തീര്‍ത്ത നോവല്‍
ഭുജംഗയ്യന്റെ ദശാവതാരങ്ങള്‍ ...
പണ്ട് മാതൃഭൂമിയില്‍ വന്നിരുന്നു ..
കന്നഡ നോവല്‍..
ശ്രീകൃഷ്ണ ആലനഹള്ളി
എഴതി..
എ .വി എം.നാരായണന്റെ വിവര്‍ത്തനം
ഉറക്കം കളഞ്ഞു വായിക്കണം എങ്കില്‍..
അതിനു അത്ര ആകര്‍ഷണം ഉണ്ടാവും എന്ന്
ഒരു ലിങ്ങായത്തു കാരനായ ഗ്രാമീണ കര്‍ഷകന്റെ ജീവിതത്തിലെ
വിവിധ വഴി തിരിവുകള്‍
മഴയെ മാത്രം ആശ്രിയിച്ചു വിളവിറക്കുന്ന ഗ്രാമീണരുടെ ഒരു പ്രതിനിധി
ആദ്യത്തെ ഹോട്ടല്‍ തുടങ്ങുന്നു..
ഒരു പെണ്ണുമായി പ്രണയത്തില്‍ ആകുന്നു..
ഭാര്യയുടെ എതിര്‍പ്പ് കണക്കകാതെ അവളെ വിവാഹം കഴിച്ചു ജാതിയില്‍ ചേര്‍ത്ത് ഭാര്യ ആക്കുന്നു..
എല്ലാ സ്വത്തും ഭാര്യക്കും കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കും കൊടുത്തു..
രണ്ടാം ഭാര്യയും ഒത്തു
സ്വപ്ന സദൃശം ആയ ഒരു ..
ജീവിതം
അസൂയക്കാര്‍ ഹോട്ടല്‍ തീ വയ്ക്കുന്നു..
പിന്നെ ഗ്രാമത്തില്‍ കിണറു കെട്ടാന്‍ കരാര്‍ പണി
വീണ്ടും വീട് വച്ചു..
ജീവിതം പച്ച പിടിച്ചപ്പോള്‍
dynamite പൊട്ടി..
കണ്ണുകള്‍ക്ക്‌ കാഴ്ച ഇല്ലാതാവുന്നു..
അവള്‍ പഴയ വള കച്ചവടത്തിന് പോകുന്നു
ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് വച്ചു ഒരു പഴയ വില്ലന്‍
അവളെ ബലാല്‍സംഗം ചെയ്യുന്നു...
അങ്ങിനെ..
കിണറ്റില്‍ മുങ്ങി പാത്രങ്ങള്‍ എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന വീരന്‍
പാമ്പുകളെ പിടിച്ചു വിഷ പല്ല് പറിച്ചു കളഞ്ഞു കളിപ്പിക്കുന്ന ധീരന്‍
ഗ്രാമത്തിലെ ഏക വിഷ ഹാരി...
നല്ല ഒരു ഗായകന്‍..നല്ല ഒരു മനുഷ്യന്‍
അയാളുടെ ജീവിതത്തിലെ
വിവിധങ്ങളയാ ദശ സന്ധികള്‍..
മനോഹര വായന അനുഭവം തരുന്ന ഒരു നോവല്‍
എരിവും പുളിയും മധുരവും..
കയ്പും ..
എല്ലാം വേണ്ടത്ര അളവില്‍ ഉണ്ട് താനും
ഈ ഇടെ വായിച്ചതില്‍ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു നോവല്‍

Tweet