രാഷ്ട്രീയം

വാര്‍ഡ് സഭകളെ വോട്ടര്‍മാ‌ര്‍ അറിയുമോ?

മോഹൻദാസ്‌

ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഭരണ-വികസന കാര്യങ്ങളില്‍ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നതിന് സാഹചര്യമുണ്ടാക്കുന്ന വേദിയാണ് വാര്‍ഡ് സഭക‌ള്‍. കേരളത്തി‍‌ല്‍ ഇവ വേണ്ടത്ര സജീവമല്ല. പേരിന് മാത്രം ചേര്‍ന്ന് പിരിയുന്ന, വാര്‍ഡിലെ അംഗങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം തീരെയില്ലാത്ത, ഒരു വേദിയായി ഇത് മാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

തെരുവില്‍ ജീവിക്കുന്നവര്‍

കെ.എം.ദിലീപ്

'തെരുവിലേയ്ക്കിറക്കി വിടുക' എന്നൊരു പ്രയോഗം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ഒരാളെ സാമ്പത്തികമായി ഇല്ലാതാക്കി നശിപ്പിക്കുക എന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ 'തെരുവിലും' ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളില്‍ ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകളുടെ ഉപജീവനമാര്‍ഗ്ഗം ഈ തെരുവുകളാണ്. ചെറിയ രീതിയില്‍ തെരുവുകളില്‍ കച്ചവടം നടത്തി ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഈ ജനവിഭാഗം.

Pages

Subscribe to RSS - രാഷ്ട്രീയം