ആരതി അജയൻ

The Dreams which never shattered

ആരതി അജയൻ

Nisha, was a 13 year old girl. Her face was a sea of joy, silence and tranquillity.

It was the spring of 1985. The sweet fragrance of roses and jasmines were spread in the air.

At night, Nisha ran to terrace with her mother to look at the stars. She was interested in pulsar stars. She collected the paper cuttings and news about the interventions of new stars.

Oh! My Dr. Uncle

ആരതി അജയൻ

ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ് 'മീന' അവൾക്ക് പത്ത് വയസ്സായപ്പോഴേക്കും അവൾ ഒരു ആസ്തമ രോഗിയായി മാറികഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും  മകളുടെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ട് ദു:ഖം തോന്നി. അവർ അവളെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. 

അങ്ങനെ അവർ ഡോ. ഹെയറിയെ കാണാൻ കാനഡയിലേക്ക് പോയി. അവിടെ ചെന്ന് ഡോക്ടറെ കാര്യങ്ങൽ ബോധിപ്പിച്ചു. ഡോക്ടർ മീനയെ ഏറ്റെടുത്തു. അദ്ദേഹം മീനയുടെ മാതാപിതാക്കളെ കാനഡയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിസോർട്ടിൽ താമസിപ്പുച്ചു. മീനയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശുപത്രിയിലും.

യഥാർത്ഥ യുദ്ധവും പട്ടാളക്കാരനും

ആരതി അജയൻ

എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പല സംഭവങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഈ ജന്മം മറക്കാനാവാത്തത് 1999 കാർഗിൽ യുദ്ധവും ഇന്ത്യ -പാക് അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കാശ്മീരിലെ 'സയാ' ഗ്രാമവും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ സ്‌നേഹപരിചരണവും. 

1999 ജൂലൈ 8 നാണ് ഞാൻ ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ റിപ്പോർട്ടറായി ചുമതല ഏറ്റത്. അന്ന് എനിക്ക 25 വയസ്സ്. എന്ത് കണ്ടാലും അത് ഒരല്പം കൂടി ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തീ വിതറി, അവരുടെ ഉള്ളിലെ രോഷം കാണുവാനായിരുന്നു എന്റെ യുവത്യം കുറിക്കുന്ന കണ്ണുകൾക്ക് അന്നിഷ്ടം.

Subscribe to RSS - ആരതി അജയൻ